SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. Excitació electrònica de molècules.
 
1.1. Interacció de la llum amb la matèria. 1.2. Interés i aplicació de la fotoquímica a distintes àrees de coneixement. 1.3. Principis de fotoquímica . 1.4. Regles de selecció. 1.5. El destí dels estats excitats.
 
Tema 2. Propietats estàtiques i dinàmiques dels estats excitats.
 
2.1. Isòmers electrònics. 2.2. Propietats estàtiques dels estats excitats d'alquens, carbonils, compostos aromàtics. 2.3. Acidesa i basicitat. 2.4. Aromaticidad. 2.5. Propietats dinàmiques. 2.6. Aspectes experimentals. 2.7. Absorció: terminologia, transicions permeses i prohibides. 2.8. Emissió: fluorescència i fosforescència.
 
Tema 3. Transferència d'energia intramolecular
 
3.1. Transicions no radiatives. 3.2. Conversió interna i cinètica. 3.3. Conversió entresistemes i cinètica. 3.4. Fluorescència retardada. 3.5. Relació entre processos. 3.6. Exemples de transicions i cinètiques.
 
Tema 4. Temps de vida i rendiments quàntics
 
4.1. Mesures en estat estacionari. 4.2. Espectrofluorímetro. 4.3.Rendiments quàntics: actinòmetre químic. 4.4. Espectres d'emissió: temps de vida, diagrames de Stern-Volmer. 4.5. Mesures de resolució temporal: fluorescència i absorció resoltes en el temps.
 
Tema 5. Transferència d'energia intermolecular i transferència electrònica
 
5.1.Transferència d'energia: trivial, intercanvi i coulómbica. 5.2. Sensibilització i desactivació. 5.3. Transferència electrònica. 5.4. Propietats redox dels estats excitats. 5.5. Mecanismes de transferència electrònica i comparació amb els de transferència d'energia. 5.5.  Equació de Rehm-Weller. 5.6.Teoria de Marcus.
 
Tema 6. Reaccions fotoquímiques
 
6.1.Reaccions fotoquímiques: processos diabátics i adiabàtics. 6.2. Excímers i exciplejos. 6.3. Fotoquímica d'alquens: irradiacions directes i sensibilitzades. 6.4. reaccions d'isomerització, ciclació i cicloadició d'alquens. 6.5. Fotoquímica de compostos carbonílicos: Norrish I, Norrish II/Yang, altres reaccions. 6.6. Exemples d'aplicació en síntesi.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16