SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Aquest títol no presenta reconeixements

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SJD001 - Local Language I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

4
Crèdits

SJD002 - Modelling and Control of Manipulators

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria - Només convalida

6
Crèdits

SJD003 - Control of Linear Multivariable Systems

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD004 - Real-time Systems

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD005 - Signal Processing

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD006 - Advanced Robot Programming

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD007 - Computer Vision

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD008 - Group Project

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria - Només convalida

5
Crèdits

SJD009 - Mechanical Design Methods in Robotics

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD010 - Optimisation Techniques

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD011 - Nonlinear Control Theory

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD012 - Software Architectures for Robotics

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD013 - Mobile Robots

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD014 - Artificial Intelligence

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits

SJD015 - Human Computer Interaction

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

5
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16