SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Presentación y defensa oral

20%

Documentación

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de final de màster.

A) Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtindre un 5 sobre 10 en la qualificació global.

B) L'estudiant es considera presentat a la convocatòria si presenta el document del projecte.

10. 3. Criteris de recuperació

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatòria, podran elaborar novament el treball en una segona convocatòria

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16