SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Resolució de casos

50%

Criteris de superació

Examen escrit de preguntes curtes. Representa el 50% de la nota
Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. 
Presentacions orals i pòsters. Els alumnes revisaran la bibliografia d'un dels problemes crònics de salut i elaboraran en grup de 4-5 alumnes un poster que hauran de presentar de forma oral.

Realització d'un treball final sobre un problema de salut. Els estudiants realitzaran de forma individual una revisió bibliogràfica, un resum de les dades obtingudes i una anàlisi reflexiva sobre el tema. 


Respecte a la valoració dels diferents treballs es tindrà en compte la claredat expositiva oral i escrita que es fonamenta en la compressió dels conceptes, l'elaboració i relació d'idees, la utilització de les fonts de coneixement disponible, el grau d'anàlisi aconseguida, la fonamentació i solidesa argumental i la presentació del treball.

La totalitat de treballs suposen el 50% de la nota final.

Les condicions per a considerar presentat l'alumne és el lliurament al professor de qualsevol dels treballs /tasques exigits per a superar l'assignatura.


És obligatori realitzar totes les proves incloses en el sistema d'Avaluació

És necessari aprovar les dues parts per a poder realitzar la mitjana de la nota final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16