SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

PRIMERA PART1. Introducció

La relació entre el pacient i els professionals de la salut

El naixement de la bioètica com a disciplina

L'evolució de la ciència i les noves responsabilitats2. Fonaments ètics de la bioètica

Introducció a l'ètica. Evolució de les perspectives morals.

La distinció de nivells de responsabilitat: moral, ètica i dret.

La deontologia professional: entre ètica i dret.

Les doctrines morals i ètiques.

Pluralisme de valors i multiculturalitat.3. Fonaments jurídics de la bioètica

Introducció al dret: definicions bàsiques.

Evolució dels sistemes jurídics: l'estat de dret.

Jerarquia normativa i Constitució.

Responsabilitat civil, responsabilitat penal i responsabilitat administrativa4. Els drets humans com a marc de referència

Gènesi i evolució històrica.

Sistema internacional, regional i constitucional dels drets humans.

Els drets humans directament aplicables en l'àmbit sanitari.

Consideració especial del dret a la salut 5. Principals normes d'aplicació a les professions mèdiques

Normes internacionals: Nacions Unides

Normes internacionals: Consell d'Europa

Normes nacionals.

Codi deontològic de la infermeria

La regulació dels comitès d'ètica6. Principis regulatoris de la bioètica

El principi de beneficència

El principi d'autonomia

El principi de justícia.

El consentiment informat

L'objecció de consciència en sanitat.

SEGONA PART: BIOÈTICA APLICADA7. Eutanàsia i rebuig de tractament

Evolució de la concepció del dret a la vida.

El tractament penal de l'eutanàsia.

Conflicte entre llibertat individual i salut pública. Tractaments imposats per la Llei. Rebuig de tractaments versus encarnitzament terapèutic.

Tractament del dolor i cures pal·liatives.

Documents de Voluntats Anticipades8. Trasplantaments d'òrgans i teixits

Principis generals en matèria de trasplantaments.

El donant d'òrgans i teixits.

Diligència de consentiment.

Mercats il·legals d'òrgans.9. Investigació

Desenvolupament de medicaments.

Utilització d'animals. Assajos clínics.

Finançament de la investigació. Conflictes d'interessos.

Poblacions vulnerables.10. Reproducció assistida, avortament i salut sexual

Qüestiones bioètiques en el marc de la reproducció assistida.

La llei de reproducció assistida i l'estatut de l'embrió

Investigació amb embrions. Donació d'òvuls

El debat sobre l'avortament: la noció de persona.

Qüestions ètic-jurídiques entorn de l'avortament.

Avortament: qüestió pública o privada?11. Genètica

Diagnòstic de malalties genètiques.

Genètica clínica. Teràpia gènica.

Projecte Genoma.

El dret davant les tecnologies genètiques.

El cas de la clonació.12. Bioètica i discapacitat

Aspectes bioètics de la pràctica assistencial.

Aspectes jurídics de la discapacitat.13. Psiquiatria i salut mental

Problemes bioètics  en psiquiatria.

Capacitat i limitació. Incapacitació; tutela; internament coactiu.

Esterilització d'incapaces.14. Dret del pacient a la intimitat

La legislació sobre protecció de dades personals.

Dret a la intimitat i dades sensibles.

Informatització d'històries clíniques. Els registres de dades sanitàries.15. Drogues

Les drogues com a qüestió de la bioètica.

Aspectes jurídic-penals.

Les polítiques de reducció de riscos: problemes ètics.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16