Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MAA001 - Introducción a los Estudios de Paz y Cultura

SBG001 - Introducción a los Estudios de Paz y Cultura

MAA002 - Introduction to Peace and Culture Studies

SBG002 - Introduction to Peace and Culture Studies

MAA003 - Filosofía de la Paz y de la Comunicación

SBG080 - Filosofía para la Paz

MAA004 - Philosophy for Peace and Communication

SBG081 - Philosophy for Peace

MAA005 - Derechos Humanos y Cultura de Paz

SBG005 - Derechos Humanos y Cultura de Paz

MAA006 - Human Rights and Peace Culture

SBG006 - Human Rights and Peace Culture

MAA007 - Paz y Género

SBG007 - Paz y Género

MAA008 - Peace and Gender

SBG008 - Peace and Gender

MAA009 - Paz e Interculturalidad

SBG009 - Paz e Interculturalidad

MAA010 - Peace and Intercultural Dialogue

SBG010 - Peace and Intercultural Dialogue

MAA013 - Paz y Noviolencia

SBG013 - Paz y No Violencia

MAA014 - Peace and Nonviolence

SBG014 - Peace and Nonviolence

MAA015 - Paz y Ayuda Humanitaria

SBG088 - Paz y Acción Humanitaria

MAA016 - Peace and Humanitarian Aid

SBG089 - Peace and Humanitarian Action

MAA017 - Paz y Gobernabilidad: Organismos Internacionales

SBG017 - Paz y Gobernabilidad: Organismos Internacionales

MAA018 - Peace and Governance: International Organizations

SBG018 - Peace and Governance: International Organizations

MAA019 - Paz y Desarme

SBG019 - Paz y Desarme

MAA020 - Peace and Disarmament

SBG020 - Peace and Disarmament

MAA023 - Seminario Intercultural I/ Intercultural Seminar I

SBG023 - Seminario Intercultural I/Intercultural Seminar I

MAA024 - Introducción a los Estudios de Paz y Conflictos

SBG024 - Introducción a los Estudios de Paz y Conflictos

MAA025 - Introduction to Peace and Conflict Studies

SBG025 - Introduction to Peace and Conflict Studies

MAA026 - Conflictos Interpersonales

SBG026 - Conflictos Interpersonales

MAA027 - Interpersonal Conflicts

SBG027 - Interpersonal Conflicts

MAA028 - Conflictos Armados

SBG028 - Conflictos Armados

MAA029 - Armed Conflicts

SBG029 - Armed Conflicts

MAA030 - Conflictos y Ayuda Humanitaria

SBG096 - Conflictos y Acción Humanitaria

MAA031 - Conflict and Humanitarian Aid

SBG097 - Conflicts and Humanitarian Action

MAA032 - Terrorismo y Nuevo Orden Internacional

SBG032 - Terrorismo y Nuevo Orden Internacional

MAA033 - Terrorism and New International Order

SBG033 - Terrorism and New International Order

MAA034 - Mediación y Negociación de Conflictos

SBG034 - Mediación y Negociación de Conflictos

MAA035 - Conflict Mediation and Negotiation

SBG035 - Conflict Mediation and Negotiation

MAA036 - Conflictos por Áreas Regionales

SBG036 - Conflictos por Áreas Regionales

MAA037 - Regional Conflicts

SBG037 - Regional Conflicts

MAA038 - Nuevas Tendencias en Seguridad Humana

SBG038 - Nuevas Tendencias en Seguridad Humana

MAA039 - New Trends in Human Security

SBG039 - New Trends in Human Security

MAA040 - Conflictos Interculturales y Derechos Humanos

SBG040 - Conflictos Interculturales y Derechos Humanos

MAA041 - Intercultural Conflicts and Human Rights

SBG041 - Intercultural Conflicts and Human Rights

MAA042 - Género y Conflictos

SBG042 - Género y Conflictos

MAA043 - Gender and Conflict

SBG043 - Gender and Conflict

MAA044 - Educación y Comunicación para la Transformación Pacífica de los Conflictos

SBG094 - Educación para la Transformación Pacífica de los Conflictos

MAA045 - Education and Communication for a Peaceful Transformation of Conflicts

SBG095 - Education for the Peaceful Transformation of Conflicts

MAA046 - Seminario Intercultural II/Intercultural Seminar II

SBG046 - Seminario Intercultural II/Intercultural Seminar II

MAA047 - Introducción a los Estudios de Paz y Desarrollo

SBG047 - Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo

MAA048 - Introduction to Peace and Development Studies

SBG048 - Introduction to Peace and Development Studies

MAA049 - Ayuda Humanitaria, Cooperación al Desarrollo y Co-desarrollo

SBG049 - Ayuda Humanitaria, Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo

MAA050 - Humanitarian Aid, Development and Co-development

SBG050 - Humanitarian Aid, Development and Co-development

MAA051 - Planificación, Gestión y Evaluación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo

SBG051 - Planificación, Gestión y Evaluación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo

MAA052 - Planning, Management and Evaluation of Development Projects

SBG052 - Planning, Management and Evaluation of Development Projects

MAA053 - Desarrollo, Gobernabilidad, Globalización y Desigualdad

SBG053 - Desarrollo, Gobernabilidad, Globalización y Desigualdad

MAA054 - Development, Governance, Globalization and Inequality

SBG054 - Development, Governance, Globalization and Inequality

MAA055 - Cooperación Internacional

SBG055 - Cooperación Internacional

MAA056 - International Cooperation

SBG056 - International Cooperation

MAA057 - Economía, Cooperación al Desarrollo y Justicia Global

SBG057 - Economía, Cooperación al Desarrollo y Justicia Global

MAA058 - Economy, Cooperation for Development and Global Justice

SBG058 - Economy, Cooperation for Development and Global Justice

MAA059 - Migraciones y Co-desarrollo

SBG059 - Migraciones y Codesarrollo

MAA060 - Migration and Co-development

SBG060 - Migration and Co-development

MAA061 - Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo

SBG061 - Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo

MAA062 - Human Rights and Cooperation for Development

SBG062 - Human Rights and Cooperation for Development

MAA063 - Desarrollo y Género

SBG063 - Desarrollo y Género

MAA064 - Development and Gender

SBG064 - Development and Gender

MAA065 - Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

SBG065 - Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

MAA066 - Sustainable Development and Environment

SBG066 - Sustainable Development and Environment

MAA067 - Educación y Comunicación para la Cooperación al Desarrollo

SBG067 - Educación y Comunicación para la Cooperación al Desarrollo

MAA068 - Education, Communication and Cooperation for Development

SBG068 - Education, Communication and Cooperation for Development

MAA069 - Seminario Intercultural III/Intercultural Seminar III

SBG069 - Seminario Intercultural III/Intercultural Seminar III

MAA070 - Metodología y Técnicas de Investigación I

SBG070 - Metodología y Técnicas de Investigación I

MAA071 - Methodology and Techniques of Research I

SBG071 - Methodology and Techniques of Research I

MAA072 - Metodología y Técnicas de Investigación II

SBG072 - Metodología y Técnicas de Investigación II

MAA073 - Methodology and Techniques of Research II

SBG073 - Methodology and Techniques of Research II

MAA075 - Metodología y Técnicas de Elaboración de Proyectos

SBG075 - Metodología y Técnicas de Elaboración de Proyectos

MAA076 - Methodology and Techniques for Project Management I

SBG076 - Methodology and Techniques for Project Management I

MAA077 - Metodología y Técnicas de Ejecución de Proyectos

SBG077 - Metodología y Técnicas de Ejecución de Proyectos

MAA078 - Methodology and Techniques for Project Management II

SBG078 - Methodology and Techniques for Project Management II

Màster Universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAA001 - Introducción a los Estudios de Paz y Cultura

SBG001 - Introducción a los Estudios de Paz y Cultura

SAA002 - Introduction to Peace and Culture Studies

SBG002 - Introduction to Peace and Culture Studies

SAA005 - Derechos Humanos y Cultura de Paz

SBG005 - Derechos Humanos y Cultura de Paz

SAA006 - Human Rights and Peace Culture

SBG006 - Human Rights and Peace Culture

SAA007 - Paz y Género

SBG007 - Paz y Género

SAA008 - Peace and Gender

SBG008 - Peace and Gender

SAA009 - Paz e Interculturalidad

SBG009 - Paz e Interculturalidad

SAA010 - Peace and Intercultural Dialogue

SBG010 - Peace and Intercultural Dialogue

SAA013 - Paz y Noviolencia

SBG013 - Paz y No Violencia

SAA014 - Peace and Nonviolence

SBG014 - Peace and Nonviolence

SAA017 - Paz y Gobernabilidad: Organismos Internacionales

SBG017 - Paz y Gobernabilidad: Organismos Internacionales

SAA018 - Peace and Governance: International Organizations

SBG018 - Peace and Governance: International Organizations

SAA019 - Paz y Desarme

SBG019 - Paz y Desarme

SAA020 - Peace and Disarmament

SBG020 - Peace and Disarmament

SAA023 - Seminario Intercultural I/ Intercultural Seminar I

SBG023 - Seminario Intercultural I/Intercultural Seminar I

SAA024 - Introducción a los Estudios de Paz y Conflictos

SBG024 - Introducción a los Estudios de Paz y Conflictos

SAA025 - Introduction to Peace and Conflict Studies

SBG025 - Introduction to Peace and Conflict Studies

SAA026 - Conflictos Interpersonales

SBG026 - Conflictos Interpersonales

SAA027 - Interpersonal Conflicts

SBG027 - Interpersonal Conflicts

SAA028 - Conflictos Armados

SBG028 - Conflictos Armados

SAA029 - Armed Conflicts

SBG029 - Armed Conflicts

SAA032 - Terrorismo y Nuevo Orden Internacional

SBG032 - Terrorismo y Nuevo Orden Internacional

SAA033 - Terrorism and New International Order

SBG033 - Terrorism and New International Order

SAA034 - Mediación y Negociación de Conflictos

SBG034 - Mediación y Negociación de Conflictos

SAA035 - Conflict Mediation and Negotiation

SBG035 - Conflict Mediation and Negotiation

SAA036 - Conflictos por Áreas Regionales

SBG036 - Conflictos por Áreas Regionales

SAA037 - Regional Conflicts

SBG037 - Regional Conflicts

SAA038 - Nuevas Tendencias en Seguridad Humana

SBG038 - Nuevas Tendencias en Seguridad Humana

SAA039 - New Trends in Human Security

SBG039 - New Trends in Human Security

SAA040 - Conflictos Interculturales y Derechos Humanos

SBG040 - Conflictos Interculturales y Derechos Humanos

SAA041 - Intercultural Conflicts and Human Rights

SBG041 - Intercultural Conflicts and Human Rights

SAA042 - Género y Conflictos

SBG042 - Género y Conflictos

SAA043 - Gender and Conflict

SBG043 - Gender and Conflict

SAA046 - Seminario Intercultural II/Intercultural Seminar II

SBG046 - Seminario Intercultural II/Intercultural Seminar II

SAA047 - Introducción a los Estudios de Paz y Desarrollo

SBG047 - Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo

SAA048 - Introduction to Peace and Development Studies

SBG048 - Introduction to Peace and Development Studies

SAA049 - Ayuda Humanitaria, Cooperación al Desarrollo y Co-desarrollo

SBG049 - Ayuda Humanitaria, Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo

SAA050 - Humanitarian Aid, Development and Co-development

SBG050 - Humanitarian Aid, Development and Co-development

SAA051 - Planificación, Gestión y Evaluación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo

SBG051 - Planificación, Gestión y Evaluación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo

SAA052 - Planning, Management and Evaluation of Development Projects

SBG052 - Planning, Management and Evaluation of Development Projects

SAA053 - Desarrollo, Gobernabilidad, Globalización y Desigualdad

SBG053 - Desarrollo, Gobernabilidad, Globalización y Desigualdad

SAA054 - Development, Governance, Globalization and Inequality

SBG054 - Development, Governance, Globalization and Inequality

SAA055 - Cooperación Internacional

SBG055 - Cooperación Internacional

SAA056 - International Cooperation

SBG056 - International Cooperation

SAA057 - Economía, Cooperación al Desarrollo y Justicia Global

SBG057 - Economía, Cooperación al Desarrollo y Justicia Global

SAA058 - Economy, Cooperation for Development and Global Justice

SBG058 - Economy, Cooperation for Development and Global Justice

SAA059 - Migraciones y Co-desarrollo

SBG059 - Migraciones y Codesarrollo

SAA060 - Migration and Co-development

SBG060 - Migration and Co-development

SAA061 - Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo

SBG061 - Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo

SAA062 - Human Rights and Cooperation for Development

SBG062 - Human Rights and Cooperation for Development

SAA063 - Desarrollo y Género

SBG063 - Desarrollo y Género

SAA064 - Development and Gender

SBG064 - Development and Gender

SAA065 - Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

SBG065 - Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

SAA066 - Sustainable Development and Environment

SBG066 - Sustainable Development and Environment

SAA067 - Educación y Comunicación para la Cooperación al Desarrollo

SBG067 - Educación y Comunicación para la Cooperación al Desarrollo

SAA068 - Education, Communication and Cooperation for Development

SBG068 - Education, Communication and Cooperation for Development

SAA069 - Seminario Intercultural III/Intercultural Seminar III

SBG069 - Seminario Intercultural III/Intercultural Seminar III

SAA070 - Metodología y Técnicas de Investigación I

SBG070 - Metodología y Técnicas de Investigación I

SAA071 - Methodology and Techniques of Research I

SBG071 - Methodology and Techniques of Research I

SAA072 - Metodología y Técnicas de Investigación II

SBG072 - Metodología y Técnicas de Investigación II

SAA073 - Methodology and Techniques of Research II

SBG073 - Methodology and Techniques of Research II

SAA075 - Metodología y Técnicas de Elaboración de Proyectos

SBG075 - Metodología y Técnicas de Elaboración de Proyectos

SAA076 - Methodology and Techniques for Project Management I

SBG076 - Methodology and Techniques for Project Management I

SAA077 - Metodología y Técnicas de Ejecución de Proyectos

SBG077 - Metodología y Técnicas de Ejecución de Proyectos

SAA078 - Methodology and Techniques for Project Management II

SBG078 - Methodology and Techniques for Project Management II

SAA080 - Filosofía para la Paz

SBG080 - Filosofía para la Paz

SAA081 - Philosophy for Peace

SBG081 - Philosophy for Peace

SAA082 - Comunicación para la Paz

SBG082 - Comunicación para la Paz

SAA083 - Communication for Peace

SBG083 - Communication for Peace

SAA084 - Educación para la Paz

SBG084 - Educación para la Paz

SAA085 - Peace Education

SBG085 - Peace Education

SAA086 - Cultura y Paz

SBG086 - Cultura y Paz

SAA087 - Peace and Culture

SBG087 - Peace and Culture

SAA088 - Paz y Acción Humanitaria

SBG088 - Paz y Acción Humanitaria

SAA089 - Peace and Humanitarian Action

SBG089 - Peace and Humanitarian Action

SAA090 - Derecho Internacional y Paz

SBG090 - Derecho Internacional y Paz

SAA091 - Internactional Law and Peace

SBG091 - International Law and Peace

SAA092 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Cultura

SBG092 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Cultura

SAA093 - New Tendencies in Peace and Culture Studies

SBG093 - New Tendencies in Peace and Culture Studies

SAA094 - Educación para la Transformación Pacífica de los Conflictos

SBG094 - Educación para la Transformación Pacífica de los Conflictos

SAA095 - Education for the Peaceful Transformation of Conflicts

SBG095 - Education for the Peaceful Transformation of Conflicts

SAA096 - Conflictos y Acción Humanitaria

SBG096 - Conflictos y Acción Humanitaria

SAA097 - Conflicts and Humanitarian Action

SBG097 - Conflicts and Humanitarian Action

SAA098 - Periodismo y Conflictos

SBG098 - Periodismo y Conflictos

SAA099 - Journalism and Conflict

SBG099 - Journalism and Conflicts

SAA100 - Derecho Internacional y Conflictos

SBG100 - Derecho Internacional y Conflictos

SAA101 - International Law and Conflict

SBG101 - International Law and Conflict

SAA102 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Conflictos

SBG102 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Conflictos

SAA103 - New Tendencies in Peace and Conflict Studies

SBG103 - New Tendencies in Peace and Conflict Studies

SAA104 - Identidad, Estudios Postcoloniales y Postdesarrollo

SBG104 - Identidad, Estudios Postcoloniales y Postdesarrollo

SAA105 - Identity, Postcolonial Studies and Postdevelopment

SBG105 - Identity, Postcolonial Studies and Postdevelopment

SAA106 - Ciudadanía e Interculturalidad

SBG106 - Ciudadanía e Interculturalidad

SAA107 - Citizenship and Interculturality

SBG107 - Citizenship and Interculturality

SAA108 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Desarrollo

SBG108 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Desarrollo

SAA109 - New Tendencies in Peace and Development Studies

SBG109 - New Tendencies in Peace and Development Studies

SAA110 - Paz y Conflictos

SBG110 - Paz y Conflictos

SAA111 - Peace and Conflicts

SBG111 - Peace and Conflicts

SAA112 - Metodología de Investigación en Estudios de Paz

SBG112 - Metodología de Investigación en Estudios de Paz

SAA113 - Research Methods in Peace Studies

SBG113 - Research Methods in Peace Studies

SAA114 - Metodología de Investigación en Estudios de Conflictos.

SBG114 - Metodología de Investigación en Estudios de Conflictos

SAA115 - Research Methods in Conflict Studies

SBG115 - Research Methods in Conflict Studies

SAA116 - Metodología de Investigación en Estudios de Desarrollo

SBG116 - Metodología de Investigación en Estudios de Desarrollo

SAA117 - Research Methods in Development Studies

SBG117 - Research Methods in Development Studies

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SBG005 - Derechos Humanos y Cultura de Paz

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG006 - Human Rights and Peace Culture

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG007 - Paz y Género

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG008 - Peace and Gender

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG009 - Paz e Interculturalidad

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG010 - Peace and Intercultural Dialogue

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG013 - Paz y No Violencia

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG014 - Peace and Nonviolence

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG017 - Paz y Gobernabilidad: Organismos Internacionales

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG018 - Peace and Governance: International Organizations

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG019 - Paz y Desarme

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG020 - Peace and Disarmament

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG026 - Conflictos Interpersonales

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG027 - Interpersonal Conflicts

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG032 - Terrorismo y Nuevo Orden Internacional

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG033 - Terrorism and New International Order

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG036 - Conflictos por Áreas Regionales

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG037 - Regional Conflicts

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG038 - Nuevas Tendencias en Seguridad Humana

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG039 - New Trends in Human Security

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG040 - Conflictos Interculturales y Derechos Humanos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG041 - Intercultural Conflicts and Human Rights

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG042 - Género y Conflictos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG043 - Gender and Conflict

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG049 - Ayuda Humanitaria, Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG050 - Humanitarian Aid, Development and Co-development

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG052 - Planning, Management and Evaluation of Development Projects

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG053 - Desarrollo, Gobernabilidad, Globalización y Desigualdad

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG054 - Development, Governance, Globalization and Inequality

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG055 - Cooperación Internacional

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG056 - International Cooperation

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG059 - Migraciones y Codesarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG060 - Migration and Co-development

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG061 - Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG062 - Human Rights and Cooperation for Development

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG067 - Educación y Comunicación para la Cooperación al Desarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG068 - Education, Communication and Cooperation for Development

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG086 - Cultura y Paz

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG087 - Peace and Culture

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG088 - Paz y Acción Humanitaria

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG089 - Peace and Humanitarian Action

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG090 - Derecho Internacional y Paz

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG091 - International Law and Peace

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG092 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Cultura

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG093 - New Tendencies in Peace and Culture Studies

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG094 - Educación para la Transformación Pacífica de los Conflictos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG095 - Education for the Peaceful Transformation of Conflicts

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG096 - Conflictos y Acción Humanitaria

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG097 - Conflicts and Humanitarian Action

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG098 - Periodismo y Conflictos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG099 - Journalism and Conflicts

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG100 - Derecho Internacional y Conflictos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG101 - International Law and Conflict

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG104 - Identidad, Estudios Postcoloniales y Postdesarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG105 - Identity, Postcolonial Studies and Postdevelopment

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG106 - Ciudadanía e Interculturalidad

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG107 - Citizenship and Interculturality

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG108 - Últimas Tendencias en Estudios de Paz y Desarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG109 - New Tendencies in Peace and Development Studies

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG110 - Paz y Conflictos

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG111 - Peace and Conflicts

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG112 - Metodología de Investigación en Estudios de Paz

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG113 - Research Methods in Peace Studies

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG114 - Metodología de Investigación en Estudios de Conflictos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG115 - Research Methods in Conflict Studies

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

SBG116 - Metodología de Investigación en Estudios de Desarrollo

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBG117 - Research Methods in Development Studies

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida