Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Organizar la información trabajada sobre los estudios de paz, conflictos y desarrollo de acuerdo con las metodologías profesionales y de investigación propias de estos estudios

CG05 - Cooperar en un equipo de carácter interdisciplinar para la realización de actividades propias de los estudios de paz, conflictos y desarrollo

CG06 - Trabajar en un contexto internacional en el ámbito de la cooperación

E04 - Juzgar las informaciones, los textos y los discursos de los estudios de paz, conflictos y desarrollo y poder valorarlos de una manera autónoma y creativa

Resultats d'aprenentatge

- 3.7 Desenvolupar habilitats de comunicació des de les bases de la cultura de la pau i la interculturalitat tant en l'àmbit interpersonal com en el dels discursos públics.

- 3.2. Capacitar per a analitzar i utilitzar críticament les diferents maneres de regulació de conflictes per mitjans pacífics, a través de la potenciació de les competències de les parts implicades i el reconeixement intercultural, tant en el marc interpersonal com en els contextos estatals i mundials.