Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Treballar en un context internacional en l'àmbit de la cooperació.

CG12 - Seleccionar estratègies per a transformar conflictes per mitjans pacífics.

CG13 - Fer propostes creatives i prendre decisions en la transformació pacífica dels conflictes.

E06 - Aplicar de forma organitzada els coneixements adquirits en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge

- 4.7 Promocionar la simulació de conflictes entre països en conflicte amb la participació directa dels estudiants d'aquests països, i entrenar en les alternatives pacífiques als conflictes armats que els propis estudiants han sofert.

- 4.4. Entrenar en les principals metodologies d'Ajuda Humanitària en combinació amb aquelles ONGs que críticament consideren aquesta ajuda com un pas intermedi per a un desenvolupament a més llarg termini.