SBG052 - Planning, Management and Evaluation of Development Projects

Semestre 1 - Només convalida

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.