SBG050 - Humanitarian Aid, Development and Co-development

Semestre 1 - Només convalida

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.