SBG017 - Paz y Gobernabilidad: Organismos Internacionales

Semestre 1 - Només convalida

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.