SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIZ008 - Recursos Hídrics: Gestió i Conservació

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

L'examen escrit consistirà en el plantejament de cinc qüestions teòriques i de cinc problemes pràctics relacionats, respectivament, amb els cinc temes proposats en el temari. La qualificació obtinguda serà el 60% de la nota total.

L'avaluació contínua representa el 40% del total i està formada per la realització d'un treball, coordinat o independent, sobre les activitats pràctiques (10%), seminaris (10%), tutories (10%) i tasques lliures (10%).

Es considera com presentat a qui haja realitzat el 50% de qualsevol de les activitats obligatòries.

Per a superar l'assignatura cal obtenir almenys el 50% de la qualificació global i, en tot cas, el 40% de cada una de les proves.

En el cas que algun estudiant o alguna estudianta no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16