SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIZ008 - Recursos Hídrics: Gestió i Conservació

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE2 - Integrar els coneixements de la biotecnologia mediambiental i la producció agrícola per a solucionar problemes complexos de manera eficaç.

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG05 - Reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes importants d'índole científic, social o ètic.

Resultats d'aprenentatge

Analizar de forma crítica la literatura científica y la tecnología disponible, y su aplicación a trabajos de gestión de los recursos hídricos.

Integrar datos experimentales para dar solución a problemas relacionados con la sostenibilidad de los recursos hídricos.

Tener en cuenta el posible impacto ambiental ante cualquier actuación geodinámica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16