SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CE4 - Saber organitzar el treball d'un laboratori de l'àmbit biotecnològic de forma adequada i amb seguretat.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG03 - Tenir capacitat de descripció, quantificació, anàlisi, avaluació de resultats experimentals i establiment de conclusions coherents.

Resultats d'aprenentatge

Analizar de forma crítica la literatura científica y la tecnología disponible, y su aplicación a trabajos de investigación específicos.

Controlar la importancia del estado nutricional de las plantas en las respuestas de resistencia de éstas ante estreses.

Determinar las principales rutas del metabolismo vegetal secundario, su control y su integración.

Saber analizar y sintetizar los resultados de investigación, en el ámbito de la fisiología vegetal, y transmitirlos de forma oral y escrita.

Utilizar con destreza modelos y técnicas avanzadas de aplicación en la experimentación de fisiología vegetal.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16