SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treball acadèmic i defensa pública

100%

Criteris de superació

L'avaluació es divideix en dos eixos, per una banda el treball escrit, i per un altre la defensa oral.
  • Treball escrit: Aquesta valoració (1-10) tindrà un pes del 60% i formarà part de l'informe del director o la directora. S'avaluaran, tant aspectes de contingut (novetat, rellevància, revisió bibliogràfica completa, etc.), com de format (Índex, redacció clara, seguir les normes APA, etc ...), i participació activa de l'estudiant en el procés de tutorització.
  • Defensa oral: Aquesta valoració (1-10) tindrà un pes del 40%. Es tindrà en compte l'estructuració, fluïdesa, expressió oral, adequació al temps estipulat i argumentació i defensa del treball davant el tribunal.
Article 11 (Normativa d'Avaluació) - Realització fraudulenta de proves d’avaluació:
 
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la
realització de les proves d’avaluació.
 
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una
prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent
activitat.
 
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a
la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16