SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposarà l'obtenció d'un 50% de la qualificació en cadascuna de les proves d'avaluació, per a poder ser sumades. Així, l'alumne haurà d'haver obtingut les següents puntuacions en cadascuna de les proves:

Elaboració de treballs acadèmics: 1,5 sobre 3 (puntua 30% sobre la nota final). 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 2,5 sobre 5 (puntua 50% sobre la nota final).

Resolució de casos: 1 sobre 2 (puntua 20% sobre la nota final).

La nota final de l'assignatura s'obtindrà per la suma dels percentatges obtinguts en cadascuna de les proves, sempre que cadascuna d'elles haja sigut superada amb el criteri establit (50% en cada prova). En el cas en què un alumne no supere alguna de les proves es requerirà que la repetisca per a la consegüent recuperació. La participació en l'examen escrit per a cada convocatòria suposarà que l'alumne s'ha presentat a la mateixa.

D´acord amb l´article 11. Realització fraudulenta de proves d’avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”en eixa convocatòria, i la

possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16