SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució de casos

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

- L'elaboració de treballs acadèmics suposa el 20% de la qualificació total. És obligatori presentar-los. Es consideren aprovats amb una qualificació del 50% del total d'aquesta activitat.

- L'examen escrit, que suposa el 40% de la qualificació total, es considerarà aprovat amb una qualificació del 50% del total de la nota d'examen. És obligatori.

- La resolució de casos suposa el 40% de la qualificació total i es considerarà aprovada si s'aconsegueix el 50% de la nota d'aquesta activitat. És obligatori presentar-se.

Si no es presenta una activitat d'avaluació de les tres assenyales, es considera la convocatòria com no presentada.

D´acord amb l´article 11. Realització fraudulenta de proves d’avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16