SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 280
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció que s'ha de realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE02 - Interpretar adequadament el context social i les seues conseqüències sobre els individus i les famílies.

CE04 - Administrar instruments de detecció, diagnòstic, avaluació i peritatge per a l'anàlisi dels factors de risc i de protecció dels contextos familiars i de les necessitats i recursos els seus membres.

CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària.

CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar.

CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar els actors socials i els usuaris, assessorar i supervisar altres professionals, i promoure canvis socials).

Resultats d'aprenentatge

Adaptar, desenvolupar i avaluar les distintes metodologies quantitatives i qualitatives als problemes d'investigació referits a l'àmbit de la intervenció psicosocial.

Conèixer i participar en els diversos mitjans que utilitza la comunitat científica: estructures de textos i reunions científiques d'acord amb la seua finalitat.

Fomentar actituds de curiositat, rigor, de compartir coneixements vàlids, de respecte, envers tots els participants.

Identificar les dimensions i variables rellevants en els estudis psicosocials per a conformar el disseny d'investigació quantitativa i/o qualitativa més idoni.

Identificar les distintes fases en la producció/recollida i anàlisi quantitativa de dades a fi de garantir l'ús de dissenys que permeten el descobriment/descripció de processos psicosocials bàsics que són rellevants en accions d'intervenció social.

Sintetitzar la informació rellevant sobre una qüestió d'interès.

Utilitzar els recursos de documentació de què disposa la Universitat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16