SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM024 - Plans i Programes per a Prevenir i Eradicar la Violència i Fomentar la Salut

Semestre 2

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Concebir servicios y recursos para hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres y prevenir la violencia de género

E7 - Saber emplear las herramientas adecuadas para promocionar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir la violencia de género

E8 - Ser capaz de asesorar sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevención de la violencia de género

Resultats d'aprenentatge

Conocer técnicas de prevención de la violencia de género

Justificar la educación no sexista como medida de prevención de la violencia de género

Saber prevenir y detectar el acoso sexual

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16