SRM023 - Indicadors de Violències cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció

Semestre 2

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAE015 - Indicadors de les Situacions de Violència i Protocols d'Ajuda durant la Intervenció Professional

SRM023 - Indicadors de Violències cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció