Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM023 - Indicadors de Violències cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observación/ejecución de tareas y prácticas

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Entrevista de tutorización

10%

Criteris de superació

Rúbriques que seran objecte d'avaluació:

1. Demostreu un bon nivell de comprensió dels conceptes desenvolupant una explicació pròpia en les respostes (20%).

2. Aprofundiu en l'anàlisi dels casos amb un llenguatge propi relacionant els continguts conceptuals sense limitar-vos a repetir els materials de l'assignatura o altres fonts d'informació, sinó que incorporeu-les en l'explicació dels casos concrets (20%).

3. L'explicació teòrica és coherent en conjunt, no hi ha contradiccions i és ajustada al cas que es treballa (20%).

4. S'aporten elements de reflexió i d'anàlisi (20%).

5. Adequada estructura formal: redacció clara, ortografia, coherència, equilibri argumental, compliment correcte dels criteris de referenciació i citació estipulats per a treballs científics, bibliografia / webgrafia en la qual es fa constar els textos consultats i que han d'incloure com a mínim tres de les referències bibliogràfiques obligatòries (20%).

Per a superar l'assignatura s'avaluarà la participació i aportació d'elements de reflexió i anàlisi que demostren un domini dels continguts teòrics d'acord amb pautes prèviament establides.