Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM023 - Indicadors de Violències cap a les Dones. Protocols d'Actuació durant la Intervenció

Semestre 2

Activitats

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 43
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conocer y aplicar la perspectiva de género en la práctica profesional o investigadora en materia de igualdad y prevención de la violencia de género

E7 - Saber emplear las herramientas adecuadas para promocionar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir la violencia de género

E8 - Ser capaz de asesorar sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevención de la violencia de género

Resultats d'aprenentatge

Saber detectar las situaciones de violencia de género

Saber aplicar protocolos de actuación sobre violencia de género

Diferenciar las modalidades de violencia de género