Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAE011 - Eines per a Implementar la Transversalitat de Gènere

SRM014 - Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gènere