SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM003 - Fonaments dels Estudis Feministes i de Gènere

Semestre 1

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conocer y aplicar la perspectiva de género en la práctica profesional o investigadora en materia de igualdad y prevención de la violencia de género

E2 - Identificar los modelos de análisis de la crítica feminista

E3 - Utilizar adecuadamente bibliografía nacional y extranjera sobre género, igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevención de la violencia de género

Resultats d'aprenentatge

Analizar los roles sociales de mujeres y hombres con perspectiva de género

Entender los presupuestos teóricos del sistema sexo - género

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16