SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

90%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar aquesta assignatura és 5/10.

L'avaluació de l'assignatura es basarà en la qualitat de la traducció lliurada al client

Es valorarà els següents aspectes: cohesió de sentit entre el text origen i el text meta; precisió conceptual i veracitat; correcció i consistència en l'ús de la terminologia; claredat i concisió en l'expressió; adequació cultural, pragmàtica i estilística; correcció gramatical i ortotipográfica.

L'avaluació d'aquesta assignatura consta de dos components amb els següents percentatges:

1) 10% de la nota assignat pel representant de l'empresa en funció de la participació dels estudiants en el fòrum. Aquest representant de l'empresa tindrà en compte tant aspectes actitudinals com aptitudinales.

2) 90% de la nota centrat en la qualitat de la traducció. La revisió, correcció i avaluació de la traducció seran dutes a terme tant per l'expert en traducció mèdica com pel tutor del TFM en percentatges iguals (45% i 45%).

B) El lliurament de la traducció dins del termini establert és obligatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16