SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

53%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

27%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Traducció de gèneres menys especialitzats
 

Per a superar el mòdul els estudiants hauran d'obtindre una nota mínima global d'aprovat:

· Projecte (Treball en grup): 50%

· Projecte (Traducció individual): 40%

· Observació/execució de tasques i pràctiques (Intervenció i participació tant en el fòrum general del mòdul com en els fòrums de grup): 10%

 

Per a considerar l'estudiant presentat en este mòdul haurà de participar activament en els fòrums, completar i entregar totes les tasques i fer-ho dins dels terminis establerts.

 

Farmacologia

Per a superar el mòdul, els estudiants hauran d'obtindre una puntuació global igual o superior a 5 punts sobre 10 en el examen final del mòdul.

 

Traducció especialitzada en l'àmbit medicofarmacèutic

Per a superar el mòdul els estudiants hauran d'obtindre una nota mínima global d'aprovat:

· Projecte (Traduccions en grup): 35%

· Projecte (Traduccions individuals): 45%

· Observació /execució de tasques i pràctiques (Intervenció i participació tant en el fòrum general del mòdul com en els fòrums de grup): 20%

Per a considerar l'estudiant presentat en este mòdul haurà de participar activament en els fòrums, completar i entregar totes les tasques i fer-ho dins dels terminis establerts.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16