SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIJ001 - Cromatografia de Gasos. Espectrometria de Masses

SIY001 - Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses

SIJ002 - Cromatografia de Líquids

SIY002 - Cromatografia de Líquids

SIJ003 - Tècniques de Tractament de Mostra

SIY003 - Tècniques de Tractament de Mostres

SIJ004 - Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques

SIY004 - Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques

SIJ005 - Gestió de Qualitat al Laboratori Analític

SIY005 - Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític

SIJ006 - Pràctiques de Laboratori

SIY006 - Pràctiques de Laboratori

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16