SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

SIX111 - Metodologies en el Procés de Disseny

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SIX113 - Innovació i Patents

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SIX114 - Treball del Mòdul C1

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

1
Crèdits

SIX121 - Disseny Assistit per Ordinador (CAD)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

4
Crèdits

SIX122 - Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits

SIX123 - Fabricació Assistida per Ordinador (CAM)

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

3
Crèdits

SIX124 - Treball del Mòdul C2

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SIX131 - Conformat de Materials Metàl·lics

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SIX134 - Treball del Mòdul C3

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SIX150 - Avantprojecte de Final de Màster I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

2
Crèdits

SIX211 - Acabats Superficials en Productes

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX215 - Treball del Mòdul P1

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

1
Crèdits

SIX221 - Disseny Avançat de Superfícies

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX223 - Prototipatge Ràpid

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX224 - Treball del Mòdul P2

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX232 - Desenvolupament Col·laboratiu

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX234 - Eines Web i Multimèdia

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX235 - Treball del Mòdul P3

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX312 - Disseny de Mecanismes

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX313 - Transmissions per a Maquinària

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX314 - Treball del Mòdul M1

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

1
Crèdits

SIX324 - Control i Programació de Màquines

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits

SIX325 - Treball del Mòdul M2

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX331 - Vibracions de Màquines

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

3
Crèdits

SIX332 - Seguretat i Ergonomia de Màquines

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX333 - Manteniment de Màquines

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

2
Crèdits

SIX334 - Treball del Mòdul M3

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa

1
Crèdits

SIX500 - Treball de Final de Màster

Curs 2 - Semestre 1 - Pràctiques

15
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16