SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013)

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixements

Enginyeria Industrial

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

325 - Hidràulica Aplicada

SIV002 - Fonaments de Fluids

332 - Enginyeria Tèrmica

SIV001 - Fonaments d'Enginyeria Tèrmica

343 - Acústica i Control del Soroll

SIV016 - Control de la Contaminació Acústica

347 - Depuració d'Aigües i Contaminació Atmosfèrica

SIV013 - Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions

SIV015 - Tractament de les Aigües Residuals Industrials

Enginyeria Química

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

N34 - Experimentació en Enginyeria Química II

SIV002 - Fonaments de Fluids

N35 - Operacions de Separació per Transferència de Matèria i Transmissió de Calor

SIV005 - Fonaments d'Enginyeria Ambiental

N40 - Tecnologia del Medi Ambient

SIV013 - Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions

N45 - Combustió i Forns Industrials

SIV001 - Fonaments d'Enginyeria Tèrmica

N56 - Ciència dels Materials

SIV004 - Materials en el Sector Energètic

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIH001 - Fonaments d'Enginyeria Tèrmica

SIV001 - Fonaments d'Enginyeria Tèrmica

SIH002 - Fonaments de Fluids

SIV002 - Fonaments de Fluids

SIH003 - Fonaments de l'Edificació

SIV003 - Fonaments de l'Edificació

SIH004 - Materials en el Sector Energètic

SIV004 - Materials en el Sector Energètic

SIH005 - Fonaments d'Enginyeria Ambiental

SIV005 - Fonaments d'Enginyeria Ambiental

SIH006 - Fonaments de Radiació Solar

SIV006 - Fonaments de Radiació Solar

SIH007 - Tecnologia Fotovoltaica

SIV007 - Tecnologia Fotovoltaica

SIH008 - Situació Energètica i Marc Legislatiu

SIV008 - Situació Energètica i Marc Legislatiu

SIH009 - Metodologia de la Investigació Científica

SIV009 - Metodologia de la Investigació Científica

SIH010 - Simulació en l'Enginyeria i Arquitectura

SIV010 - Simulació en l'Enginyeria i Arquitectura

SIH011 - Anàlisi i Tractament de Dades

SIV011 - Anàlisi i Tractament de Dades

SIH012 - Gestió Ambiental en la Indústria

SIV012 - Gestió Ambiental en la Indústria

SIH013 - Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions

SIV013 - Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions

SIH014 - Tractament i Gestió de Residus a l'Empresa

SIV014 - Tractament i Gestió de Residus a l'Empresa

SIH015 - Tractament de les Aigües Residuals Industriales

SIV015 - Tractament de les Aigües Residuals Industrials

SIH016 - Control de la Contaminació Acústica

SIV016 - Control de la Contaminació Acústica

SIH017 - Gestió de Residus de Construcció i Demolició

SIV017 - Gestió de Residus de Construcció i Demolició

SIH018 - Fonts Energètiques

SIV018 - Fonts Energètiques

SIH019 - Cogeneració

SIV019 - Cogeneració

SIH020 - Tecnologia de la Combustió

SIV020 - Tecnologia de la Combustió

SIH021 - Tecnologia Frigorífica

SIV021 - Tecnologia Frigorífica

SIH022 - Auditoria Energètica

SIV022 - Auditoria Energètica

SIH023 - Equips d'Intercanvi Tèrmic

SIV023 - Equips d'Intercanvi Tèrmic

SIH024 - Gestió Eficient de Transport de Fluids

SIV024 - Gestió Eficient de Transport de Fluids

SIH025 - Manteniment i Revisió d'Instal·lacions Tèrmiques

SIV025 - Manteniment i Revisió d'Instal·lacions Tèrmiques

SIH026 - Codi Tècnic de l'Edificació

SIV026 - Codi Tècnic de l'Edificació

SIH027 - Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis

SIV027 - Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis

SIH028 - Simulació i Qualificació Energètica d'Edificis

SIV028 - Simulació i Qualificació Energètica d'Edificis

SIH029 - Instal·lacions Especials

SIV029 - Instal·lacions Especials

SIH030 - Construcció Sostenible

SIV030 - Construcció Sostenible

SIH031 - Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals

SIV031 - Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals

SIH032 - Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SIV032 - Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SIH033 - Integració d'Energies Renovables en l'Edificació

SIV033 - Integració d'Energies Renovables en l'Edificació

SIH035 - Seminari 1 (Sistemes d'Absorció i Equipaments d'Intercanvi Tèrmic)

SIV035 - Seminari 1 (Sistemes d'Absorció i Equips d'Intercanvi Tèrmic)

SIH036 - Seminari 2 (Eficiència Energètica i Energies Renovables)

SIV036 - Seminari 2 (Eficiència Energètica i Energies Renovables)

SIH037 - Seminari 3 (Legislació Ambiental Aplicada)

SIV037 - Seminari 3 (Legislació Ambiental Aplicada)

SIH038 - Seminari 4 (Climatització Solar i Càlcul d'Instal·lacions)

SIV038 - Seminari 4 (Climatització Solar i Càlcul d'Instal·lacions)

SIH039 - Seminari 5 (Edificació i Sostenibilitat)

SIV039 - Seminari 5 (Edificació i Sostenibilitat)

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SIV035 - Seminari 1 (Sistemes d'Absorció i Equips d'Intercanvi Tèrmic)

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

1
Crèdits

SIV038 - Seminari 4 (Climatització Solar i Càlcul d'Instal·lacions)

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

1
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16