SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIV025 - Manteniment i Revisió d'Instal·lacions Tèrmiques

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Igual que tota la asinatura, s'avaluarà al 50% cadascuna de les unitats didàctiques abordades a classe.
 
Per superar l'assignatura caldrà obtenir almenys un quatre en cadascuna de les parts i tenir una nota mitjana
de l'assignatura superior al cinc.
 
L'avaluació de cada unitat didàctica per separat es basarà en els següents criteris:
L'avaluació de la U. de Termografia Infraroja s'avaluarà mitjançant un treball d'anàlisi de les termografies
infraroges preses durant les sessions de laboratori i altres proporcionades pel professor. Aquesta part
suposarà un 50% de la nota final.
 
L'avaluació de la U. de Manteniment de Màquines rotatives es realitzarà mitjançant diverses proves de
manera que es tracti d'una avaluació continuada que es desenvolupés al llarg del curs. Es preveu que es
realitzi un examen al final de l'assignatura. Aquesta part suposarà un 50% de la nota final.
 
Es considerarà que l'alumne ha utilitzat una convocatòria d'examen un cop presentada a l'examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16