SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

9,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

3,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C03 - Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.

C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

C05 - Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG03 - Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG04 - Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunts de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

RA082 - Diseñar redes de fluidos siguiendo criterios funcionales de eficiencia energética.

RA083 - Seleccionar y dimensionar sistemas de control para redes de fluidos.

RA084 - Utilizar herramientas informáticas de cálculo de instalaciones de fluidos

RA085 - Desarrollar proyectos y planes de mantenimiento de instalaciones típicas de fluidos para edificios.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16