SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

7,4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

3,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

1,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C02 - Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.

C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

CG04 - Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunts de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

RA079 - Definiri el funcionamiento de las torres de enfriamiento, los diferentes tipos existentes, sus componentes fundamentales, la legislación aplicable a las mismas, así como ser capaz de seleccionar un modelo de catálogo para una aplicación determinada.

RA080 - Identificar los diferentes tipos de intercambiadores térmicos existentes. Las características y campos de aplicación de los mismos

RA081 - Utilizar las correlaciones y métodos de cálculo utilizados para dimensionar y evaluar intercambiadores térmicos.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16