SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. - Fonaments d'acústica.
1.1. - Acústica fisiològica.
1.1.1. - Anatomia i fisiologia del sistema auditiu. [HI25]
1.1.2. - Característiques de l'audició. [R321]
1.1.3. - Dany auditiu. [HI29]
1.2. - Acústica física.
1.2.1. - Descripció de l'ona sonora. [UGR] [AA57]
1.2.2. - Deducció de l'equació d'ones. [AA60]
1.2.3. - Impedància acústica. [AA72]
1.2.4. - Intensitat acústica. [AA74]
1.2.5. - Absorció del so. [AA77]
1.2.6. - Ones complexes. Teorema de Fourier. [FJ24] [AA78]
1.2.7. - Espectres sonors. [AA79]
1.2.8. - Superposició d'ones acústiques. [AA80]
1.2.9. - Mesura del camp acústic. [AA82]
1.2.10. - Suma de nivells. [AA86]
1.2.11. - Reflexió i transmissió de les ones acústiques. [AA93]
1.2.12. - Índex de directivitat i factor de directivitat. [CE31]
 
Tema 2. - Mesura i caracterització del soroll.
2.1. - Fonts de soroll ambiental. [R382]
2.1.1. - Trànsit rodat i ferroviari. Soroll aeroportuari. Oci.
2.1.2. - Soroll industrial, fonts, distribució i modificació de processos.
2.1.3. - Soroll domèstic.
2.2. - Caracterització del soroll.
2.2.1. - Forma d'ona. [R378]
2.2.2. - Mesures possibles. [AA265]
2.2.3. - Mesures normatives. [AV]
2.2.4. - Obtenció per sonometria. [CE68]
 
Tema 3. - Fenòmens de propagació i eines de control associades.
3.1. - Transmissió i absorció.
3.1.1. - Aïllament acústic. [GCAS] [CTE]
3.1.2. - Silenciadors.
3.1.3. - Aïllament de les vibracions.
3.2. - Reflexió. Condicionament acústic interior. [CTE]
3.3. - Difracció. Apantallament acústic.
3.4. - Anàlisi del control de soroll en origen.
 
Tema 4. - Limitacions a recepció. Normativa legal.
4.1. - Llei del soroll i reials decrets associats.
4.2. - Lleis de la Comunitat Valenciana.
4.3-Normatives municipals.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16