SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA
 
PRIMERA PART: DISPOSITIUS DE DEPURACIÓ
 
Tema 1. - Contaminació de l'atmosfera. Aspectes generals.
Definició de conceptes generals. Classificació dels contaminants atmosfèrics. Principals contaminants.
Efectes més importants dels contaminants. normativa
 
Tema 2. - Sistemes de depuració de corrents gasoses.
Cambres de sedimentació. Dispositius inercials. Rentadors de partícules. Filtres de mànegues. Precipitadors
electrostàtics. Adsorció. absorció
 
Tema 3. - Sistemes de ventilació industrial
Tipus de campanes. Paràmetres de disseny de campanes. Pèrdues de càrrega en la campana. Velocitat
mínima en els conductes. Campanes de requeriments específics.
 
SEGONA PART: DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
 
Tema 4. - Característiques atmosfèriques determinants en la contaminació
Estructura atmosfèrica. Transport vertical, estabilitat atmosfèrica i comportament del plomall de dispersió.
Efecte del vent i topografia.
 
Tema 5. - Models de concentració dels contaminants atmosfèrics
Necessitat de models de predicció. Introducció i tipus de models de dispersió. Models de dispersió
gaussiana. Deducció del model gaussià. Equació bàsica, modificacions i casos particulars del model 2D.
Efecte de l'alçada de barrejat (1D). Incorporació de reaccions. Elevació del plomall. Modificació a emissió
puntual (3D).
 
Tema 6. - Aplicació de models gaussians
Sistema multifont d'emissors. Concentració per a fonts lineals. Concentració per a fonts superficials.
Concentració per diferents temps mitjana. Legislació mediambiental. Estudi de contaminació de la ciutat de
València
 
TEMARI DE PRÀCTIQUES
 
Pràctica 1. - Anàlisi de la contaminació atmosfèrica. Aplicació de la legislació
Pràctica 2. -. Anàlisi de mostres de gasos
Pràctica 3. -. Anàlisi de gasos d'interiors
Pràctica 4. - Simulació de dispersió atmosfèrica mitjançant un programa informàtic
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16