SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1.-Repàs dels fonaments de l'anàlisi de dades
1. Introducció a la ciència estadística
2. Descripció de la mostra
3. Descripció de la població
4. Alguns models de distribució de probabilitat
5. Introducció a la inferència estadística
 
Tema 2. Estimació i contrastos d'hipòtesis paramètriques
1. Introducció. Concepte d'interval de confiança
2. Intervals de confiança per a poblacions normals
3. Introducció als contrastos d'hipòtesi
4. Contrastos d'hipòtesi per a poblacions normals
5. Valor crític o p-valor.
 
Tema 3. Contrastos no paramètrics
1. Contrastos de bondat d'ajust.
2. Prova de la mitjana
3. Comparació de dos poblacions
4. Contrast d'independència.
 
Tema 4.- Regressió lineal
1. Introducció
2. Diagrama de dispersió
3. Mesures de dependència lineal
5. Recta de regressió
6. Proves d'hipòtesi i intervals de confiança
7. Avaluació de la bondat i diagnòstic del model
8. Regressió lineal múltiple
 
Tema 5. Disseny d'experiments
1. Introducció
2. Anova d'un factor
3. Anova d'un factor amb mesures repetides
4. Anova de dos factors
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16