SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

S'estableix un únic itinerari d'avaluació amb dos apartats. Es realitzarà una prova d'avaluació global final
escrita, que constarà de cinc qüestions teòric-pràctiques en la qual s'exigeix a l'estudiant aconseguir una
qualificació mínima de 4 sobre 10 punts. Aquesta qualificació contribuirà a la nota final en un 60%. A més
s'ha de presentar un treball grupal cooperatiu per al qual s'exigeix una qualificació mínima de 5 sobre 10
punts. Aquesta altra qualificació contribuirà a la nota final en un 40%. Si l'estudiant no realitza la prova
d'avaluació global final escrita se li considerarà com "No Presentat". Si algun o tots dos apartats de
l'avaluació no se superen en la primera convocatòria ordinària podran recuperar-se en la segona
convocatòria ordinària del curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16