SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc 1º Fonaments de materials de construcció

· Ordenació racional dels materials de construcció
· Propietats genèriques dels materials de construcción
· Materials petris naturals i artificials
· Materials metàl·lics
· Fustes
· Materials sintètics (plàstics, bituminosos, pintures,…)
· Propietats específiques relacionades amb la ecoeficiència
 
Bloc 2º Fonaments de construcció
· Conceptes basics i principis generals.
· Sistemes estructurals: Tipologies i evolució històrica.
· Sistemes de tancament: Cobertes. Generalitats, cobertes tradicionals i actuals.
· Sistemes de tancament: Façanes. Evolució de la envolvent i façanes actuals.
· Sistemes de compartimentació: Envans tradicionals i actuals.
 
Bloc 3º Fonaments d’instal·lacions de fluids Fontaneria
· Generalitats
· Escomesa
· Instal·lació general
· Instal·lacions interiors
· Instal·lacions d’aigua calenta sanitària
· Materials que formen la xarxa interior Sanejament
· Generalitats
· Instal·lacions d’evacuació i desaigües
· Xarxa de ventilació i tancaments hidràulics
· Recollida d’aigües
 
Bloc 4º Fonaments d’instal·lacions elèctriques
· Introducció
· Previsió de càrregues
· Escomeses
· Esquemes d’Instal·lació
· Caixa General de Protecció i Caixa de Protecció i Mesura:
· Línea General d’Alimentació
· Centralització de Comptadors
· Derivacions Individuals
· Posta a Terra de la Instal·lació
· Quadre Privat de Comandament i Protecció
· Instal·lacions d’Interior o Rebedores
· Instal·lacions Interiors en Habitatges
 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16