SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

L’avaluació és farà mitjançant la realització d’un treball (Pr) i un examen escrit (ET). Aquest serà tipus test,
amb una pregunta a desenvolupar de cada un dels blocs. En aquest examen no s’exigeix nota mínima en
cada una de les parts de l’examen.
 
Per a poder presentar-se a l’examen escrit l’alumne deurà de d’haver lliurat el treball i haver-hi obtingut una
nota mínima de 5 sobre 10.
 
Per a aprovar l’assignatura la nota mínima entre la obtinguda en el treball realitzat i la prova escrita haurà de
ser de 5.
 
La nota final es calcularà mitjançant la següent equació:
 
A = 0,3 · Pr + 0,7 · ET
 
        A es la nota en actes sobre 10 (o nota global en l’assignatura).
        Pr és la nota del projecte o treball realitzat per l’alumne.
        ET es la nota de l’examen de l’avaluació dels coneixements teòrics.
 
Per aplicar aquesta equació, s’ha d’obtenir al menys un 4 en ET. Si la nota de ET es inferior a 4, la
nota de les actes serà la de ET, guardant-se la nota de Pr per a la següent convocatòria del mateix
curs.
 
Es considerarà com presentats a una convocatòria als alumnes que és presenten a l’examen.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16