Temari

Temari

1. Introducció

2. Fonaments matemàtics

3. Fonaments de visió

4. Arquitectures de servocontrol visual

5. Servocontrol basat en la posició

6. Servocontrol basat en la imatge

7. Servocontrol amb tasques secundàries

8. Simuladors de servocontrol visual