Temari

Temari

1. Introducció a les xarxes de sensors i els robots en xarxa.

2. Sistemes de localització de dispositius basats en Ràdio Freqüència.

3. Protocols de Comunicació en xarxes de sensors.

4. Aplicacions i casos d'ús