Temari

Temari

1. Introducció al reconeixement biomètric
2. Verificació i identificació
3. Tipus d'error
4. Corbes ROC
5. Comparació de sistemes biomètrics
6. Aplicacions dels sistemes biomètrics
7. Avantatges i desavantatges dels sistemes biomètrics
8. Sistemes biomètrics multimodals
9. Implicacions personals i socials dels sistemes biomètrics
10. Sobre l'escriptura