Temari

Temari

Temari de teoria

1. monitorització Remota 
 
1.1. Introducció i aplicacions
 
1.2. Sensors 
 
1.3. Anàlisi d'Imatges 
 
2. Detecció de Moviment I aplicacions. 
 
3. Seguiment


Pràctiques
 

1. Pràctica Sobre Detecció de Moviment 
 
2. Pràctica Sobre Seguiment i detecció d'esdeveniments.