Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

60%

Presentacions orals i pòsters

30%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

L'avaluació es fonamenta en 3 proves:

  • Realització dels exercicis proposats (EJP)
  • Exposició en l'aula d'un tema proposat (EXP).
  • Treball final de l'assignatura (TRF).

La nota final s'obtindrà a partir de l'expressió següent:

NotaFinal = TRF * 0.6 + EXP * 0.3 + EJP * 0.1.

on només es consideraran notes majors o iguals a 5 en cada una de les proves.

Un alumne es considerarà com Presentat si realitza el Treball Final de l'Assignatura.

En segona convovcatoria, serà possible recuperar la nota corresponent al TRF.