Temari

Temari

  1. Introducció i Revisió de Conceptes 
  2. Disseny de Xarxes
  3. Configuració bàsica d'encaminadors
  4. Configuració de protocols
  5. Projectes de Xarxes 
  6. Filtrat de paquets
  7. Execució de projectes 
  8. Xarxes Sense fil