Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MIE026 - Representació del Coneixement i Raonament

SIU026 - Representació del Coneixement i Raonament

SIE026 - Representació del Coneixement i Raonament

SIU026 - Representació del Coneixement i Raonament