Temari

Temari

Introducció

Conceptes bàsics

Exemples d'ontologies

Llenguatges de representació d'ontologies

Regles: raonament i representació

Desenvolupament d'ontologies

Aplicacions de les ontologies

Aspectes avançats

Temari de pràctiques:

 

Desenvolupament d'ontologies OWL amb la ferramenta PROTÉGÉ