Temari

Temari

1. Caracterització d'un sistema de realitat virtual
 
2. Dispositius i tècniques de visualització
 
3. Dispositius i tècniques de seguiment de l'observador
 
4. Dispositius i tècniques d'interacció amb l'usuari
 
5. Caracterització d'un sistema de realitat augmentada
 
6. Disseny de sistemes de realitat virtual i augmentada
 
7. Aplicacions. Casos d'estudi