Sistema d'avaluació

Projectes

75%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Criteris de superació

Avaluació en primera convocatòria:
 
- 25%: Treballs, excloent el treball final.
- 75%: Treball final de l'assignatura.
 
L'assignatura se superarà quan la nota mitjana dels treballs siga superior o igual a cinc.
 
Es considerarà presentat a qui lliure el treball final de l'assignatura.
 
Avaluació en segona convocatòria:
 
- 25%: Treballs, excloent el treball final. Es manté la nota obtinguda en esta part en la primera convocatòria. 
- 75%: Treball final de l'assignatura. Podrà presentar-se un nou treball final.
 
L'assignatura se superarà quan la nota mitjana dels treballs siga superior o igual a cinc.
 
Es considerarà presentat a qui lliure el treball final de l'assignatura.