Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtindre 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (pràctiques, presentació de treballs i examen). No s'exigixen mínims en les distintes parts.
 
En les actes de cada convocatòria,  únicament constaran com presentats aquells estudiants que s'hagen presentat a l'examen corresponent. Els estudiants que hagen realitzat altres proves d'avaluació, però no s'hagen presentat a l'examen, figuraran en actes com "No Presentat".