SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2013)

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Enginyeria Química

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

N30 - Aprofitament de Primeres Matèries. Processos de Fabricació

SIT009 - Característiques i Propietats de les Matèries Primeres en Ceràmica

N31 - Control i Instrumentació de Processos Químics

SIT021 - Control i Automatització de Processos

N40 - Tecnologia del Medi Ambient

SIT019 - Aspectes Mediambientals de la Fabricació de Productes Ceràmics

N41 - Condicionament d'Aire i Dessecació

N45 - Combustió i Forns Industrials

SIT023 - Enginyeria Tèrmica

N43 - Ceràmiques d'Alta Tecnologia

SIT013 - Ceràmiques d'alta Tecnologia

N46 - Equilibri de Fases i Transicions

SIT007 - Termodinàmica de Sistemes Heterogenis

N50 - Processament de Materials Ceràmics

SIT006 - Processament de Materials Ceràmics I

N51 - Reaccions i Processos a Alta Temperatura

SIT008 - Reaccions Químiques i Processos Físics a Alta Temperatura

N54 - Caracterització Microestructural de Materials Ceràmics

SIT016 - Tècniques de Caracterització de Materials Ceràmics

N64 - Propietats dels Materials Ceràmics

SIT017 - Propietats dels Materials Ceràmics

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIA001 - Matemàtiques Bàsiques per a Enginyeries

SIT001 - Matemàtiques Bàsiques per a Enginyers

SIA002 - Fenòmens de Transport

SIT002 - Fenòmens de Transport

SIA003 - Balanços de Matèria i Energia

SIT003 - Balanços de Matèria i Energia

SIA004 - Enginyeria de les Reaccions Químiques

SIT004 - Enginyeria de les Reaccions Químiques

SIA005 - Operacions Unitàries per al Tractament de Sòlids

SIT005 - Operacions Unitàries per al Tractament de Sòlids

SIA006 - Processament de Materials Ceràmics

SIT006 - Processament de Materials Ceràmics I

SIA007 - Termodinàmica de Sistemes Heterogenis

SIT007 - Termodinàmica de Sistemes Heterogenis

SIA008 - Reaccions Químiques i Processos Físics a Alta Temperatura

SIT008 - Reaccions Químiques i Processos Físics a Alta Temperatura

SIA009 - Característiques i Propietats de les Matèries Primeres en Ceràmica

SIT009 - Característiques i Propietats de les Matèries Primeres en Ceràmica

SIA010 - Ciència del Processament Col·loïdal

SIT010 - Ciència del Processament Col·loïdal

SIA012 - Ceràmiques Basades en els Silicats

SIT012 - Ceràmiques Basades en els Silicats

SIA013 - Ceràmiques d'Alta Tecnologia

SIT013 - Ceràmiques d'alta Tecnologia

SIA014 - Ciència i Tecnologia del Vidre

SIT014 - Ciència i Tecnologia del Vidre

SIA015 - Ciència i Tecnologia del Ciment i els seus Derivats

SIT015 - Ciència i Tecnologia del Ciment i els seus Derivats

SIA016 - Tècniques de Caracterització de Materials Ceràmics

SIT016 - Tècniques de Caracterització de Materials Ceràmics

SIA017 - Propietats dels Materials Ceràmics

SIT017 - Propietats dels Materials Ceràmics

SIA018 - Modelització i Simulació de Processos

SIT018 - Modelització i Simulació de Processos

SIA019 - Aspectes Mediambientals de la Fabricació de Productes Ceràmics

SIT019 - Aspectes Mediambientals de la Fabricació de Productes Ceràmics

SIA021 - Control i Automatització de Processos

SIT021 - Control i Automatització de Processos

SIA023 - Enginyeria Tèrmica

SIT023 - Enginyeria Tèrmica

SIA028 - Màrqueting i Comercialització

SIT028 - Màrqueting i Comercialització

SIA029 - Gestió de la Producció

SIT029 - Gestió de la Producció

SIA030 - Seguretat i Higiene Industrial

SIT030 - Seguretat i Higiene Industrial

SIA032 - Materials Compostos de Matriu Ceràmica

SIT032 - Materials Compostos de Matriu Ceràmica

SIA033 - Materials Ceràmics Nanoestructurats

SIT033 - Materials Ceràmics Nanoestructurats

SIA034 - Fonaments i Aplicacions del Làser

SIT034 - Fonaments i Aplicacions del Làser

SIA035 - Fisicoquímica de l'Estat Sòlid

SIT035 - Fisicoquímica de l'Estat Sòlid

SIA036 - Síntesi de Pols i Fibres Ceràmiques

SIT036 - Síntesi de Pols i Fibres Ceràmiques

SIA038 - Processat de Materials Ceràmics II

SIT038 - Processament de Materials Ceràmics II

SIA039 - Reologia de Sistemes de Partícules

SIT039 - Reologia de Sistemes de Partícules

SIA040 - Tècniques de Recobriment de Superfícies

SIT040 - Tècniques de Recobriment de Superfícies

SIA041 - Sinterització

SIT041 - Sinterització

SIA042 - Cristal·lització a partir de Fosos

SIT042 - Cristal·lització a Partir de Fosos

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SIT005 - Operacions Unitàries per al Tractament de Sòlids

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

4
Crèdits

SIT015 - Ciència i Tecnologia del Ciment i els seus Derivats

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

2
Crèdits

SIT019 - Aspectes Mediambientals de la Fabricació de Productes Ceràmics

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

4
Crèdits

SIT021 - Control i Automatització de Processos

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

2
Crèdits

SIT029 - Gestió de la Producció

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

2
Crèdits

SIT030 - Seguretat i Higiene Industrial

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

2
Crèdits

SIT032 - Materials Compostos de Matriu Ceràmica

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

2
Crèdits

SIT035 - Fisicoquímica de l'Estat Sòlid

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

3
Crèdits

SIT036 - Síntesi de Pols i Fibres Ceràmiques

Curs 1 - Semestre 2 - Optativa - Només convalida

2
Crèdits
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16